Garantiomkostninger

Garantiomkostninger er de omkostninger, som en virksomhed forventer eller allerede har haft for reparation eller udskiftning af varer, som den har solgt. Den samlede garantiudgift er begrænset af den garantiperiode, som en virksomhed typisk tillader. Efter at garantiperioden for et produkt er udløbet, påtager en virksomhed ikke længere et garantiansvar.

Garantiomkostninger indregnes i samme periode som salget for de produkter, der blev solgt, hvis det er sandsynligt, at der vil blive afholdt en omkostning, og virksomheden kan estimere omkostningens størrelse. Dette kaldes matchingsprincippet, hvor alle omkostninger i forbindelse med et salg indregnes i den samme rapporteringsperiode som omsætningen fra salgstransaktionen.

Følg disse trin for at beregne og registrere garantiudgifter:

  1. Bestem den historiske procentdel af garantiomkostninger til salg for de samme typer varer, som garantien i øjeblikket bestemmes for.

  2. Anvend den samme procentdel på salget i den aktuelle regnskabsperiode for at udlede den garantiomkostning, der skal påløbe. Dette beløb kan justeres for at tage højde for usædvanlige faktorer relateret til de varer, der blev solgt, såsom indledende indikationer på, at en nylig batch af varer havde en usædvanlig høj fejlrate.

  3. Optjæne garantiomkostningerne med en debet til garantiomkostningskontoen og en kredit til garantiansvarskontoen.

  4. Da faktiske garantikrav modtages, debiteres garantiansvarskontoen og krediteres lagerregnskabet for omkostningerne ved reservedele og produkter, der sendes til kunderne.

Resultatopgørelsen påvirkes således af det fulde beløb af garantiomkostninger, når et salg registreres, selvom der ikke er nogen garantikrav i den periode. Da krav forekommer i senere regnskabsperioder, er den eneste efterfølgende indvirkning på balancen, da garantiansvar og lagerregnskaber begge reduceres.

Det er meget usandsynligt, at faktiske garantikrav nøjagtigt matcher den historiske garantiprocent, så en vis tilpasning af garantikontot til de faktiske resultater vil være berettiget fra tid til anden.

Hvis der er en historie med minimale garantiudgifter, er det ikke nødvendigt at registrere et garantiansvar før de faktiske garantiudgifter. I stedet skal du blot registrere omkostningerne forbundet med de få garantikrav, da de indsendes af kunderne.

Eksempel på garantiudgift

ABC International sælger $ 1.000.000 i widgets i september. Det har historisk set oplevet en garantiomkostning på 0,5 procent, så ABC registrerer garantiomkostningen med en debet til garantiomkostningskontoen på $ 5.000 og en kredit på garantiansvarskontoen på $ 5.000. I oktober modtager ABC et garantikrav, som det opfylder med en erstatningsdel på $ 250. Indførelsen af ​​dette krav er en debitering på $ 250 på garantikreditkontoen og en kredit på $ 250 på reservelagerkontoen.