Lønskat, der skal betales

Lønskat, der skal betales, er en forpligtelseskonto, der indeholder den samlede sum af lønningsskat trukket fra lønmodtagerens løn og arbejdsgiverens del af lønskatten. Saldoen på denne konto øges ved tilføjelse af nye forpligtelser og reduceres med betalinger foretaget til de gældende myndigheder. Således indeholder kontoen kun uindfriede lønskatter.

Denne konto er klassificeret som en kortfristet forpligtelse, da beløbene i den forfalder på mindre end et år.