Midlertidige investeringer

Midlertidige investeringer er værdipapirer, der kan sælges i den nærmeste fremtid, og som det forventes at gøre. Disse investeringer bruges ofte, når en virksomhed har et kortvarigt overskud af midler, som den ønsker at tjene renter på, men som det er nødvendigt for at finansiere operationer i den nærmeste fremtid. Disse typer investeringer er normalt meget sikre, men har også ret lavt afkast. Midlertidige investeringer klassificeres som omsætningsaktiver i balancen.

Eksempler på midlertidige investeringer er pengemarkedsfonde og skatkammerbeviser.