Investeringsindtægter

Investeringsindtægter refererer til indtjeningen fra investerede midler. Dette er normalt den rente, der optjenes på gældsværdipapirer eller udbytte, der optjenes på kapitalandele. Investeringsindtægter betragtes normalt som tilfældige indtægter sammenlignet med dem, der genereres af en virksomheds drift, og de er således adskilt på en separat konto.