Ekstern finansiel rapportering

Ekstern finansiel rapportering inkluderer regnskaber, finansielle oversigter og relaterede oplysninger, der udstedes til brugere uden for den rapporterende enhed. Disse oplysninger bruges typisk af kreditorer, långivere og investorer til at bedømme virksomhedens præstationer såvel som dens evne til at tilbagebetale gæld. Eksterne økonomiske rapporter kan revideres, i hvilket tilfælde revisors udtalelsesbrev ledsager regnskabet.