Pensionsydelser

En pensionsydelsesforpligtelse er nutidsværdien af ​​pensionsydelser, som arbejdstagerne tjener. Størrelsen af ​​denne forpligtelse bestemmes af en aktuar, baseret på en række antagelser, herunder følgende:

  • Anslåede fremtidige lønstigninger

  • Anslået medarbejderdødelighed

  • Anslåede renteomkostninger

  • Anslåede resterende medarbejderstidsperioder

  • Afskrivning af tidligere serviceomkostninger

  • Afskrivning på aktuarmæssige gevinster eller tab

Beløbet for denne forpligtelse reduceres derefter til nutidsværdien for at få pensionsforpligtelsen. Dette beløb sammenlignes derefter med den aktuelle finansiering af en plan for at bestemme, hvor meget yderligere finansiering der er behov for. Denne undersøgelse er nyttig til bestemmelse af en virksomheds fremtidige udbetalingsforpligtelser.