FASB Udtalelser

Udtalelser fra FASB er de forskellige udstedelser fra Financial Accounting Standards Board. Dens udtalelser inkluderer følgende:

  • Opgørelser over regnskabsstandarder

  • Opgørelser over finansielle regnskabskoncepter

  • Fortolkninger

  • Tekniske bulletiner

  • Medarbejderstillinger

Disse udtalelser udgør som helhed et sæt regler og generelle retningslinjer for rapportering af finansiel information. Udtalelserne er en del af den regnskabsmæssige ramme kendt som almindeligt accepterede regnskabsprincipper.