Kvasi-reorganisering

En kvasi-reorganisering er en regnskabsproces, hvorunder en virksomhed kan eliminere et bibeholdt indtjeningsunderskud. Dette gøres ved at indfri den indbetalte kapital, der overstiger pari, mod underskuddet på tilbageholdt indtjening. Hvis pålydende er høj nok til at rumme yderligere egenkapital, ændres kapitalstrukturen for at erstatte eksisterende aktier med lavere pålydende aktier, hvorved der frigøres mere egenkapital, der kan nettes mod det underskud på tilbageholdt indtjening. Processen indebærer også at revurdere aktiver og forpligtelser til deres dagsværdier.

Dette er kun tilladt i nogle få situationer, og hvor aktionærerne er enige i omarbejdningen. Resultatet er en organisation, der ser ud til at have en rimelig balance. Dette kan give udtryk for økonomisk sundhed, som kan overtale leverandører og långivere til at yde kredit.

Kvasi-reorganiseringskonceptet bruges sjældent, da det i det væsentlige skriver over et underskud; det afspejler ikke nogen operationel forbedring.