Faktisk omkostning

Faktisk omkostning er registrering af produktomkostninger baseret på følgende faktorer:

  • Faktiske omkostninger ved materialer

  • Faktiske arbejdsomkostninger

  • Faktiske afholdte omkostninger fordelt på den faktiske mængde af allokeringsgrundlaget, der blev oplevet i rapporteringsperioden

Således er nøglepunktet i et faktisk omkostningssystem, at det kun bruger faktiske afholdte omkostninger og allokeringsgrundlag, der opleves; det indeholder ikke budgetterede beløb eller standarder. Dette er den enkleste omkostningsmetode, der er tilgængelig, og der kræves ingen forudplanlægning af standardomkostninger. Det kan dog tage længere tid at formulere en værdiansættelse for slutning af lager og omkostninger for solgte varer, da de faktiske omkostninger skal kompileres og fordeles.

Et lignende omkostningssystem er normal omkostning, hvor den største forskel er brugen af ​​et budgetteret overhead. Faktisk omkostningsberegning vil resultere i større udsving i overheadallokeringer, da den er baseret på kortsigtede omkostninger, der uventet kan øge eller falde i størrelse. Normal omkostning resulterer i mindre udsving i overheadallokeringer, da den er baseret på langsigtede forventninger til overheadomkostninger.

Et firma, der har relativt stabile produktionsvolumener fra måned til måned, har få problemer med den faktiske omkostning. En, der oplever konstant variation i sine produktionsmængder, og især en, der regelmæssigt står over for spørgsmål fra sine investorer, kan dog være bedre stillet ved at bruge normal omkostning, da denne metode giver større stabilitet i de rapporterede omkostninger.