Tidsvariation

En tidsvarians er forskellen mellem standardtimerne og de faktiske timer, der er tildelt et job. Konceptet bruges i standardomkostninger til at identificere ineffektivitet i en produktionsproces. Variansen ganges derefter med standardomkostningerne pr. Time for at kvantificere den monetære værdi af variansen.

Hovedproblemet med tidsvariansbegrebet er, at det beregnes ud fra en basislinje, der muligvis er dårligt afledt. Således, hvis baseline-tidsmålet var alt for optimistisk, vil der altid være en ugunstig tidsvarians, uanset hvor effektivt arbejdet kan udføres.