Kontantmetoden til regnskab

Oversigt over kontantmetoden

Kontantmetoden til regnskab kræver, at salg indregnes, når kontanter modtages fra en kunde, og at omkostninger indregnes, når betalinger foretages til leverandører. Dette er en simpel regnskabsmetode, og det er også attraktivt for mindre virksomheder. Det er muligt under kontantmetoden at ændre den rapporterede indtjening, hvorfor IRS er mistænksom over for brugen (selvom IRS stadig tillader det). Eksempler på manipulering af kontantmetoder er:

  • Indtægter . En virksomhed modtager en check fra en kunde nær slutningen af ​​regnskabsåret, men indløser den først det næste år for at forsinke indregningen af ​​skattepligtig indkomst i indeværende år.

  • Udgifter . En virksomhed betaler sine leverandører tidligt for at indregne flere udgifter i det aktuelle regnskabsår og derved reducere sin skattepligtige indkomst i det indeværende år.

Den adfærd, der er angivet i begge eksempler, er forbudt af IRS, men kan være vanskelig at få øje på, medmindre der foretages en detaljeret revision.

IRS kræver visse regnskabsmæssige handlinger for at mindske muligheden for indkomstmanipulation. Det pålægger især begrebet konstruktiv modtagelse, hvorunder kontantindtægter skal registreres, så snart alle begrænsninger i forbindelse med kvitteringerne er afsluttet. For eksempel vil dette kræve indregning af renteindtægter på en obligation, som kuponen forfalder til inden årets udgang, men for hvilken den relaterede betaling endnu ikke er modtaget.

Der er gyldige omstændigheder, hvor kontantmetoden kan bruges til at forsinke indregningen af ​​skattepligtig indkomst. Især hvis en virksomheds forretning er meget sæsonbestemt og salget topper lige før årets udgang, vil kontantindtægter fra kunder sandsynligvis ankomme det følgende år, hvilket forsinker indregningen af ​​skattepligtig indkomst. Denne tilgang fungerer bedst, når regnskabsåret ophører umiddelbart efter toppen af ​​salgssæsonen.

Begrænsninger i brugen af ​​kontantmetoden

I betragtning af de skattemæssige fordele ved kontantmetoden begrænser IRS dens anvendelse med følgende regler:

  • Det er ikke tilladt for C-virksomheder eller skattesteder.

  • Det er tilladt, når den rapporterende enhed har en gennemsnitlig årlig bruttoindtægter på $ 25.000.000 eller derunder i de sidste tre skatteår.

  • Det er tilladt for en personlig servicevirksomhed, hvor mindst 95% af alle aktiviteter er relateret til tjenester.

I det væsentlige er kontantmetoden tilladt for mindre virksomheder, der ikke er fremstillingsvirksomhed. Hvis en virksomhed udvider, kan den forvente at skifte væk fra kontantmetoden og gå til periodiseringsmetoden.