Provision

En provision er et gebyr, der betales til en sælger til gengæld for tjenester til at lette eller gennemføre en salgstransaktion. Provisionen kan være struktureret som et fast gebyr eller som en procentdel af omsætningen, bruttomarginen eller overskuddet fra salget.

Provisioner kan også opkræves af mæglere for at hjælpe med salg af værdipapirer, ejendomme og så videre.