Super variabel omkostning

Supervariabel omkostning betragter kun totalt variable omkostninger som en del af lageromkostningerne. Alle andre omkostninger debiteres i den afholdte periode. Dette betyder typisk, at kun direkte materialer er inkluderet i lageromkostningerne. Supervariabel omkostning er kun anvendelig til interne rapporteringsformål, da det ikke er tilladt i henhold til GAAP eller IFRS. Af eksterne rapporteringsformål skal fabriksomkostninger også allokeres til lageromkostningerne. På grund af dette problem har supervariabel omkostning set begrænset anvendelse.

Lignende vilkår

Supervariabel omkostning kaldes også gennemstrømningsomkostning.