Tildeling af første fase

En allokering i første fase er den proces, der bruges til at tildele omkostninger til aktiviteter til aktiviteter. Denne tildeling anvendes i et aktivitetsbaseret omkostningssystem og er det første trin i den eventuelle fordeling af omkostninger til omkostningsobjekter. For eksempel er installationsomkostningerne for en bestemt maskine i produktionsområdet $ 50.000 pr. År. Da denne maskine er sat op 100 gange om året, er den første etages allokering at beregne, at hver maskineopsætning (en aktivitet) tildeles et gebyr på $ 500 (beregnet som $ 50.000 installationsomkostninger divideret med 100 opsætninger).