Påløbne lejeaftaler

Påløbne lejeaftaler er en balancekonto, der gemmer det lejebeløb, der er afholdt, men endnu ikke betalt. Denne konto bruges af en lejer, der har indgået en lejeaftale med en udlejer. Forpligtelsen er normalt inkluderet i den akkumulerede passivkonto sammen med alle andre periodiserede forpligtelser. Men hvis det påløbne lejebeløb er stort nok, vil ledelsen måske registrere det på en separat konto.