Pengestrømsfrembringende enhed

En pengestrømsfrembringende enhed er den mindste gruppe af aktiver, der uafhængigt genererer pengestrøm, og hvis pengestrøm stort set er uafhængig af de pengestrømme, der genereres af andre aktiver. Konceptet bruges af de internationale standarder for finansiel rapportering til bestemmelse af værdiforringelse. Uden det pengestrømsfrembringende enhedsbegreb ville det være overdrevent vanskeligt at bestemme pengestrømme tilknyttet individuelle aktiver til en nedskrivningsanalyse.