Mintzbergs lederroller

Mintzbergs lederroller er baseret på konceptet om, at ledere er involveret i interpersonelle, informations- og beslutningsroller. Interpersonelle roller indebærer at være et figurhoved (en kilde til inspiration) for ens gruppe, fungere som deres leder og engagere sig i forbindelsesaktiviteter mellem gruppen og andre grupper. Informationsroller involverer overvågning af strømmen af ​​ekstern information for at se, hvilke emner der er knyttet til ens gruppe, overvågning af gruppens status og formidling af disse oplysninger samt styring af strømmen af ​​udgående information som talsmand for gruppen. Endelig involverer beslutningsroller tildeling af ressourcer, involvering i forhandlinger på gruppens vegne, løsning af forstyrrelser, løsning af problemer og generering af nye ideer.

På det højest mulige niveau mente Mintzberg, at en effektiv leder var en, der fik tingene gjort. En leder kan handle direkte, f.eks. Ved at styre projekter eller forhandle kontrakter. En mere indirekte tilgang ville være at styre dem, der tager handling, f.eks. Ved at bruge ens figurhovedrolle til at inspirere andre til handling. Og endelig kunne en leder indirekte udløse handling ved at organisere og udstede oplysninger, der overbeviser andre om at tage handling. Sammenfattende fremdriver en manager på en af ​​flere mulige måder en virksomhed fremad.