Langsigtede aktiver

Langsigtede aktiver er aktiver, der ikke forventes at blive forbrugt eller konverteret til kontanter inden for et år. Eksempler er anlægsaktiver, immaterielle aktiver og langsigtede investeringer. Disse aktiver registreres typisk til deres købsomkostninger, som efterfølgende justeres nedad ved afskrivninger og nedskrivninger.

Alle aktiver, der ikke er klassificeret som langsigtede aktiver, klassificeres som omsætningsaktiver i en virksomheds balance.