Definition af lønregister

Et lønaregister er en rapport, der opsummerer de betalinger, der er foretaget til medarbejderne som en del af en lønningsliste. Totalerne i dette register kan bruges som basis for en lønningslistejournal. Oplysningerne i et lønaregister kan omfatte følgende:

  • Ansattes navn

  • Medarbejdernummer

  • Medarbejdernes socialsikringsnummer

  • Bruttoløn

  • Net betaling

  • Lønfradrag

  • Skat tilbageholdelse

  • Regelmæssige arbejdstimer

  • Overtid arbejdet

  • Andre typer arbejdede timer

Den bogholder, der kører den periodiske lønningsliste, bruger foreløbige versioner af lønaregistret for at sikre, at betalinger er behandlet korrekt. Hvis der er fejl, køres lønningslisten igen, og registeret undersøges for yderligere fejl. Som kontrol skal en leder normalt gennemgå og formelt godkende det endelige lønregister, før betalinger udstedes til medarbejderne.