Fordeling

En fordeling er adskillelsen af ​​indtægter, udgifter eller overskud, som derefter tildeles forskellige konti, afdelinger eller datterselskaber. Konceptet bruges især til tildeling af overskud til forskellige geografiske regioner i en virksomhed, hvilket påvirker det skattepligtige overskud, der rapporteres til forskellige regeringer. F.eks. Kan den samlede indkomst for en multistatlig enhed fordeles på dens datterselskaber på statsniveau baseret på deres individuelle salg, antal ansatte, aktivbase eller kontantindtægter.