År til dato (YTD)

År til dato refererer til den kumulative saldo, der vises på en resultatopgørelse for det aktuelle år, indtil udgangen af ​​den seneste rapporteringsperiode. For regnskaber, der bruger kalenderåret, refererer begrebet således til perioden mellem 1. januar og den aktuelle dato.

År-til-dato-saldi præsenteres typisk for indtægts-, omkostnings-, gevinst- eller tabskonti og sammenlignes med år-til-dato-oplysninger for det foregående år for at bedømme en virksomheds resultater i det indeværende år. Af særlig interesse for investorer er år-til-dato nettosalg og år-til-dato nettofortjeneste, da dette er de bedste indikatorer for samlet virksomhedsresultat.