Definition af kommerciel produktion

Kommerciel produktion er det indledende tidspunkt, hvor produktionen fra en lund, frugtplantage eller vingård begynder at gøre operationer økonomisk gennemførlige baseret på forventede prispoint. Når flerårige afgrøder har nået punktet for kommerciel produktion, opkræves alle omkostninger i forbindelse med afgrøderne (f.eks. Til dyrkning, beskæring og sprøjtning) direkte til omkostningerne, når de afholdes. Forud for dette punkt registreres omkostningerne ved køb og vedligeholdelse af anlæggene på aktivkontoen Perennial Crops. Disse omkostninger belastes med afskrivninger, når salget begynder.