Afdækning

Sikring er en risikoreduktionsteknik, hvorved en virksomhed bruger et afledt eller lignende instrument til at udligne fremtidige ændringer i dagsværdien eller pengestrømme for et aktiv eller en forpligtelse. En perfekt afdækning eliminerer risikoen for en efterfølgende prisbevægelse. Et sikret element kan være et af følgende individuelt eller i en gruppe med lignende risikokarakteristika:

  • Meget sandsynlig forventet transaktion

  • Nettoinvestering i en udenlandsk virksomhed

  • Anerkendt aktiv

  • Anerkendt ansvar

  • Ukendt fast forpligtelse

Sikringseffektivitet er størrelsen af ​​ændringer i dagsværdien eller pengestrømmene for en sikret post, der modregnes i ændringer i dagsværdien eller pengestrømme fra et sikringsinstrument.

Afdækningsregnskab indebærer at matche et afledt instrument til et afdækket element og derefter indregne gevinster og tab fra begge poster i samme periode.