Efterspørgsel depositum

Et kravsindskud er kontanter, der er tilbage på en bankkonto, som indskyderen når som helst kan trække uden forudgående varsel til banken. Efterspørgselsindskud har følgende egenskaber:

  • Midler betales efter anmodning

  • Midler kan være rentebærende

  • Ingen kvalifikationskrav

  • Ingen grænse for antallet af udbetalinger eller overførsler

  • Ingen løbetid

Forbrugere og virksomheder parkerer meget af deres midler i efterspørgselsindskud for at betale for deres løbende daglige udgifter. Kontrol af konti og nogle opsparingskonti anses for at have egenskaber ved efterspørgsel.

Efterspørgselsindskud er en del af M1-klassificeringen af ​​den nationale pengemængde og udgør en stor del af den samlede pengemængde. En stor del af de reserver, som bankerne har lov til at opretholde, er knyttet til efterspørgselsindskuddene hos deres kunder.