Uundgåelige omkostninger

En uundgåelig pris er en udgift, som der på kort sigt er et fast forbrugsforpligtelse for. På grund af forpligtelsen er det ikke muligt at overskride omkostningerne, før forpligtelsesperioden er afsluttet. Denne type omkostninger indgår ikke i kortsigtede operationelle beslutninger. Et eksempel på uundgåelige omkostninger er lejebetalinger under en langvarig leasingaftale.