Kontrolpræmien

Kontrolpræmien er det overskydende, som en køber betaler over en markedsvirksomhed for et målfirma for at få kontrol. Denne præmie kan være betydelig, når et målfirma ejer vigtig intellektuel ejendom, fast ejendom eller andre aktiver, som en erhverver ønsker at eje.

Når investorer køber aktier i en virksomhed, får de ret til udbytte, enhver styrkelse af aktiekursen og enhver endelig andel i provenuet, hvis virksomheden sælges. Hvis en investor køber mindst 51% bestemmende andel i en virksomhed, opnår den også ret til at omdirigere virksomheden på enhver måde, den vælger. Derfor er det værd at have en tillægskurs, der kaldes kontrolpræmien, at opnå en bestemmende andel.

Kontrolpræmien kan være et ubetydeligt spørgsmål, hvis målet er på randen af ​​konkurs, da virksomhedens formodentlig kortsigtede karakter gør kontrolpræmien i det væsentlige irrelevant. Men hvis målet er en robust forretning, der kan forbedres af overtageren, kan kontrolpræmien være en væsentlig faktor. Historisk bevis viser, at kontrolpræmier for sunde virksomheder kan variere fra 30% til 75% af markedsprisen på en virksomheds aktier.

Kontrolpræmien er ikke et sort-hvidt koncept, hvor de første 51% af ejerskabet er mere værdifuldt end de resterende 49%. I stedet overveje de mange situationer, hvor ejerskabet er delt mellem mange ejere. Hvad hvis der for eksempel er tre aktionærer, hvor to ejer 49% og en ejer 2% af aktierne? I dette tilfælde ejer 2% aktionæren en ekstremt værdifuld del af virksomheden i betragtning af dens evne til at påvirke stemmerne, og som helt sikkert ville betyde en præmie. Alternativt, hvad hvis der er hundredvis af mindre aktionærer og en aktionær, der ejer 35% af en virksomhed? At eje 35% resulterer måske ikke i direkte kontrol med forretningen, men det kan være så meget lettere at opnå sammenlignet med jagten på hundredvis af andre aktionærer, at det pålægger en præmie.

Kontrolpræmiekonceptet er en væsentlig årsag til, at erhververe undertiden reducerer deres udbudskurser for eventuelle resterende udestående aktier i en todelt overtagelse. Hvis en erhverver allerede har opnået kontrol over en virksomhed, er der ikke længere en kontrolpræmie forbundet med yderligere aktier, hvilket derfor reducerer deres værdi.