Interne brugere af regnskabsoplysninger

Der er tre grupper af mennesker inden for en virksomhed, der bruger dens regnskabsoplysninger, der hver har forskellige behov og mål. Disse grupper af brugere er som følger:

  • Ledelse . De centrale interne brugere er lederne. De har brug for detaljerede ydeevneoplysninger om hvert segment af virksomheden, så de kan foretage løbende rettelser og forbedringer af organisationen. Deres mål er at opretholde et stabilt eller stigende niveau af likviditet, samtidig med at der opretholdes et forsigtigt niveau af gældsrisiko. De har muligvis også brug for disse oplysninger for at træffe beslutninger om erhvervelser eller frasalg.

  • Ejere . Investorer bruger regnskabsoplysninger til at bestemme deres investeringsafkast baseret på de rapporterede pengestrømme, der genereres af virksomheden. Afhængigt af resultatet kan investorer ændre deres investeringsniveau i virksomheden.

  • Medarbejdere . Hvis medarbejdere har adgang til regnskabsoplysninger (hvilket ikke altid er tilfældet), kan de bruge dem til at estimere virksomhedens evne til at betale dem et passende niveau for kompensation samt til at finansiere enhver pensionsplan, som organisationen tilbyder dem. Dette kan resultere i beslutninger om at blive hos firmaet eller søge arbejde andetsteds.