Afvigelsesrapport

En variansrapport sammenligner faktiske til forventede resultater. Det typiske format er først at præsentere de faktiske resultater efterfulgt af de forventede resultater (i form af et budgetteret eller standardnummer), hvorefter variansbeløbet og variansprocenten er angivet. Denne rapport giver ledelsen mulighed for at måle en organisations præstationer mod forventningerne. Rapporten bruges mest til at beregne indtægts- og udgiftsafvigelser fra en basisprognose eller et budget.

De bedste variansrapporter fremhæver de mest betydningsfulde afvigelser og bagatelliserer mindre, så ledelsens opmærksomhed rettes mod materielle spørgsmål, der har mest behov for efterforskning og korrektion.