Definition af registreret kontrol

En registreret check udstedes og garanteres af en bank på vegne af en kunde, der giver den midlerne til checken. Midlerne kan komme fra en kontant betaling eller fra kundens bankkonto. Banker opkræver et gebyr for denne service, da de giver en betalingsgaranti.

En registreret check kaldes også en certificeret check.