Forskellen mellem forretningsrisiko og finansiel risiko

Forretningsrisiko er muligheden for, at en organisations operationer eller konkurrencemiljø får dem til at generere økonomiske resultater, der er dårligere end forventet. Finansiel risiko er muligheden for, at brugen af ​​gæld til finansiering af operationer vil have en negativ indvirkning på indtjeningen. Følgende forskelle opstår mellem disse to typer risici:

  • Forretningsrisiko involverer operationelle og prisfastsættende beslutninger, mens finansiel risiko indebærer finansieringsvalg med hensyn til, hvordan en organisation skal finansieres.

  • Forretningsrisiko kan reduceres ved brug af velbegrundede beslutninger, mens finansiel risiko kan reduceres ved at ændre finansieringsmixet for at favorisere en større andel af egenkapitalen frem for gælden.

  • Forretningsrisiko ændrer indtægter fra driften, mens finansiel risiko ændrer nettoindtægter.

  • Forretningsrisiko påvirkes ikke, når renten ændres, hvorimod den finansielle risiko stiger markant, når renten stiger, og falder, når renten falder.