Erklæring om aktiviteter

En opgørelse over aktiviteter kvantificerer en nonprofit virksomheds indtægter og udgifter i en rapporteringsperiode. Disse indtægter og udgifter er opdelt i ubegrænsede, midlertidigt begrænsede og permanent begrænsede klassifikationer og er opdelt i separate kolonner på tværs af opgørelsen. Rækkerne i opgørelsen afslører indtægter og udgifter. Selvom det er muligt at komprimere disse rækker ned til blot et par linjeposter, er det sædvanligt at være mere ekspansiv med detaljerede indtægter og udgifter. For eksempel kan linjeposter, der kan præsenteres separat for nonprofitindtægter, omfatte:

  • Bidrag

  • Fundraising begivenheder

  • Gevinst ved salg af investeringer

  • Bevillinger

  • Investeringsindtægter

  • Medlemsafgifter

  • Programgebyrer

Linjeposter for udgifter kan også præsenteres særskilt og i detaljer. Som minimum inkluderer aktivitetsoversigten følgende linjeposter:

  • Programudgifter . Disse udgifter afholdt for at levere specifikke programmer i overensstemmelse med den nonprofitorganisations mission. Præsentationen kan omfatte yderligere linjeposter for at opdele udgifterne forbundet med hvert enkelt program.

  • Udgifter til supporttjenester . Disse udgifter bruges til at styre organisationen og rejse midler.

Nettovirkningen af ​​alle indtægter og omkostninger er en ændring i nettoaktiverne snarere end det resultat eller tab, der findes i resultatopgørelsen for en fortjenesteenhed.