Lagerregister

Et aktieregister er en detaljeret fortegnelse over aktier udstedt af et selskab samt eventuelle tilbagekøb og overførsler mellem aktionærer. Et register vedligeholdes oftest af et offentligt ejet selskab, men kan føres af ethvert selskab, især når der er mange aktionærer.