Negativ sikkerhed

Negativ forsikring er en erklæring fra en CPA om, at der ikke er fundet uheldige problemer med hensyn til nøjagtigheden af ​​en klients regnskaber. Denne forsikring gives oftest under følgende omstændigheder:

  • Når CPA bliver bedt om at afgive en udtalelse vedrørende regnskaber, der allerede har modtaget en revisionserklæring, normalt i en tidligere periode.

  • Når CPA bliver bedt om at afgive en udtalelse om finansielle oplysninger, der er påberåbt som en del af udstedelsen af ​​værdipapirer.

Denne form for sikkerhed er kun tilladt, når CPA direkte indsamler revisionsbevis i stedet for at stole på beviser indsamlet af en tredjepart. Revisionsprocedurerne, der er anvendt som grundlag for en negativ revisionserklæring, er ikke så robuste som det, der kræves for den mere almindelige positive erklæring.