Økonomisk liv

Økonomisk levetid er den periode, hvor en virksomhed forventer at være i stand til at bruge et aktiv under forudsætning af et normalt niveau for brug og forebyggende vedligeholdelse. Økonomisk levetid kan også henvise til antallet af producerede enheder; for eksempel kan et køretøjs økonomiske levetid være 100.000 miles snarere end tre år.

Konceptet bruges som grundlag for den tidsperiode, hvor afskrivninger afskrives på et aktiv. Af effektivitetshensyn kan hvert aktiv, der tildeles en aktivklassifikation, have samme økonomiske levetid. Dette gør det lettere at beregne afskrivningsomkostningerne.

Økonomisk levetid kan være mindre end et aktivs fysiske levetid, da det i sidste ende kan blive forældet og derfor ikke længere er produktivt, selvom aktivet teoretisk stadig kan bruges.

Lignende vilkår

Økonomisk levetid er også kendt som levetid eller brugstid.