Skattepligtig fortjeneste | Skattepligtig indtjening

Skattepligtig fortjeneste er det overskud (eller tab), som der skal betales indkomstskat på. Sammensætningen af ​​det skattepligtige overskud varierer fra skattemyndigheden, så det varierer afhængigt af reglerne for skattemyndighederne, inden for hvilke en enhed er beliggende eller driver forretning. For eksempel kan en regering erklære, at visse kvalificerende organisationer har status som nonprofit, således at nogen af ​​deres kvalificerede indtægter ikke er underlagt indkomstskat.

Skattepligtigt overskud er primært baseret på driftsindtjening, men andre typer skattepligtig indtjening kan komme fra:

  • Udbytteindkomst
  • Renteindtægter
  • Gevinst ved salg af langfristede aktiver

Forskellige skattesatser kan gælde for de forskellige typer skattepligtig indtjening. Der kan også være graduerede skattesatser, der gælder for forskellige beløb af skattepligtig fortjeneste.