Vandet bestand

Vandet aktie er aktier i et selskab, der sælges til en pris, der er højere end værdien af ​​de underliggende aktiver. Denne situation kan opstå, når aktiverne er grovt overvurderede, normalt gennem en manipulerende ordning. Sælgeren af ​​aktierne lommer derefter provenuet og efterlader investorer med værdiløs aktie.

Udtrykket kommer fra kvægdrift, hvor bønder tvang kvæg til at drikke en overdreven mængde vand for at sælge dem straks derefter til en vægtbaseret pris.