Aldring af konti

Aldring af konti er praksis med at specificere bestemte typer transaktioner i tidsspande for at vise, hvor langt de var igangsat tidligere. En tidsskovl er en tidsperiode, såsom 30 dage. Et almindeligt sæt tidsspande, der bruges til ældning, er:

  1. 0-30 dage gammel (betragtes som nuværende)

  2. 31-60 dage gammel (betragtes som lidt forsinket)

  3. 60-90 dage gammel (bestemt forældet)

  4. 90+ dage gamle (meget gammel, handling kræves)

Disse tidsspande kan ændres i mange regnskabssoftwarepakker. For eksempel kan en virksomhed, der kræver betaling fra sine kunder på mindre end 10 dage, finde ud af, at en indledende tidsspand, der strækker sig i perioden 0-10 dage, skal bruges til ældning af tilgodehavender; en længere tids spand ville forkert antyde, at en større andel af tilgodehavender er aktuelle, når de faktisk er for sent betalt.

Ældring af konti anvendes oftest på tilgodehavender og bruges i et rapportformat, så nogen, der gennemgår rapporten, let kan se, hvilke tilgodehavender der er for sent til betaling. Rapporten bruges som grundlag for kontoindsamlingsaktivitet.

Konceptets aldring af konti anvendes også på konti, der skal betales i et lignende rapportformat, så det gældende personale kan afgøre, om der er leverandørfakturaer, der er for sent til betaling.

Det aldrende kontokoncept er ikke nødvendigt for konti, der skal betales, hvis en virksomhed har sine regnskabsoptegnelser bogført til regnskabssoftware, da systemet automatisk kan planlægge leverandørfakturaer for betaling, hvilket gør det mindre sandsynligt, at eventuelle fakturaer bliver for sent til betaling.

Det er også muligt at oprette en aldringsrapport for lager for at finde ud af, hvilke genstande der ikke er blevet brugt for nylig og kan derfor kræve undersøgelse for at se, om de stadig kan bruges. En bedre mulighed er dog at matche lagerartikler med styklisterne og produktionsplanen for at se, om der er planer om at bruge lagerartiklerne i den nærmeste fremtid.

Terminologien "aldring af konti" er unøjagtig, da det faktisk er aldring af transaktioner, der er anført på en konto. Således angiver en aldersrapport om tilgodehavender alderen på individuelle transaktioner inden for den tilgodehavende konto.