Definition af regninger, der skal betales

Regninger, der skal betales, henviser til en persons eller virksomheds gæld. Konceptet bruges inden for økonomi og regnskab. Udtrykket kan defineres på tre måder:

  • Regninger, der skal betales, kan være de midler, som en bank låner fra andre banker. Disse forfalder typisk på meget kort sigt og bruges til at give likviditet til den modtagende bank.

  • Regninger, der skal betales, kan være kortfristede sedler udstedt af en virksomhed, der forfalder på anmodning eller inden for en bestemt dato. Varigheden af ​​disse former for gældsætning har tendens til at være ret kort.

  • Regninger, der skal betales, kan være de samme som gældskonti, som normalt består af fakturaer fra leverandører, der modtages og registreres af en virksomhed inden for balancen for aktuel gæld. Disse forpligtelser kan registreres som påløbne forpligtelser, hvis en forpligtelse er til stede ved udgangen af ​​en rapporteringsperiode, men der endnu ikke er modtaget nogen faktura fra en leverandør.

Regninger, der skal betales, er en ældre periode og findes mere almindeligt i det engelske regnskabssystem end det amerikanske system.

Lignende vilkår

Afhængig af brugen er betalte regninger også kendt som gældskonti, leverandørgæld og sedler.