Levering af opkald

En opkaldsbestemmelse er en mulighed, der er indbygget i nogle obligationsindskud, der gør det muligt for udstederen at indfri obligationer før deres planlagte løbetid til gengæld for en præmie over obligationernes pålydende værdi. Udstederen bruger denne bestemmelse, når renten falder, så den kan genudstede nye obligationer, der tilbyder en lavere rente. Tilstedeværelsen af ​​en opkaldsbestemmelse gør en obligation mindre værdifuld for investorer, da deres evne til at tjene et højt afkast i en langvarig periode kan begrænses. Derfor handler obligationer med call-provisioner typisk til en højere effektiv rente for at kompensere investorer for deres usikre fremtidige investeringsafkast. En opkaldsbeskyttelsesbestemmelse i en obligationsindskud beskytter investorernes interesser ved ikke at lade udstederen indløse obligationer, før en bestemt periode er gået,derved låser investorafkastet igennem dette datointerval.