Oversættelse eksponering

Omregningseksponering er risikoen for, at ændringer i valutakurser udløser tab på forretningstransaktioner eller balance. Disse tab kan opstå, når et firma har aktiver, passiver, egenkapital eller indtægter denomineret i en fremmed valuta og har brug for at omsætte dem tilbage til sin hjemvaluta. Oversættelse kræves af regnskabsstandarderne, når der udarbejdes koncernregnskab.

Oversættelse af eksponering er mest almindelig i to situationer. Den ene er, når et selskab har datterselskaber i andre lande, og det andet er, når en virksomhed deltager i betydelige salgstransaktioner i andre lande. I begge tilfælde er der en risiko for, at en ugunstig ændring i de gældende valutakurser kan medføre et tab på den rapporterende enhed. Disse virksomheder kan deltage i afdækningstransaktioner for at reducere deres eksponering for oversættelse.

Oversættelseseksponering kaldes også regnskabsmæssig eksponering.