Aktuarmæssige gevinster og tab

Aktuarmæssige gevinster og tab omfatter forskellen mellem de pensionsudbetalinger, der faktisk udføres af en arbejdsgiver, og det forventede beløb. En gevinst opstår, hvis det betalte beløb er mindre end forventet. Et tab opstår, hvis det betalte beløb er højere end forventet. Det er nødvendigt at have forventede pensionsbeløb på grund af behovet for at indregne forhold som medarbejdernes tid og lønstigningen i pensionsberegninger.

Gevinster og tab kan også opstå som følge af justeringer i aktuarmæssige antagelser.