Almindelig indkomst

For en person er almindelig indkomst mest indtjening end langvarig kapitalgevinst. Disse indtægter inkluderer lønninger samt bonusser, tip, provisioner, renteindtægter og kortsigtede kapitalgevinster. Almindelig indkomst beskattes med den højeste skattesats. Denne type indkomst kan udlignes med standard skattefradrag for at nå frem til skattepligtig indkomst for den enkelte.

For en virksomhed er almindelig indkomst indtægter fra fortsat drift før skat, eksklusive ophørte aktiviteter og den kumulative effekt af ændringer i regnskabsprincipper.