Planlæg begrænsning

En planindskrænkning udløser en reduktion i eller eliminering af optjening af yderligere fordele for medarbejderne. Hvis der er en indskrænkning af en ydelsesplan, skal det tilknyttede beløb af tidligere serviceafgifter, der allerede er registreret i akkumuleret anden totalindkomst, der er relateret til fremtidige tjenesteår, indregnes i indtjeningen som et tab. Den forventede ydelsesforpligtelse kan også øges eller formindskes ved en begrænsning. Dette er en begrænsning gevinst i det beløb, hvormed den overstiger ethvert tab inkluderet i akkumuleret anden totalindkomst. Dette er et begrænsningstab i det beløb, hvormed det overstiger enhver nettogevinst inkluderet i akkumuleret anden totalindkomst. Et tab på indskrænkning skal indregnes i indtjeningen, når beløbet med rimelighed kan estimeres, og indskrænkningen er sandsynlig.En reduktion i gevinst skal indregnes i indtjeningen, når planen formelt suspenderes, eller de berørte medarbejdere opsiges.