Kontrakt om finansiel garanti

I henhold til internationale standarder for finansiel rapportering kræver en finansiel garantikontrakt, at udstederen af ​​kontrakten foretager specifikke betalinger til kontraktindehaveren for et tab, som indehaveren har lidt, hvis en skyldner ikke betaler i henhold til et gældsinstrument.