Værdi dato

Når en bank modtager et depositum af checks fra en betalingsmodtager, krediterer den betalingsmodtagerens konto de midler, der er repræsenteret af checks. Imidlertid har banken ikke rigtig modtaget kontanterne endnu, da den stadig skal indsamle midlerne fra den betalende parts bank. Indtil banken opkræver midlerne, risikerer den at have en negativ pengestrømssituation, hvis betalingsmodtageren bruger de kontanter, den netop har modtaget.

For at undgå denne risiko bogfører banken indbetalingsbeløbet med en værdidato, der er en eller flere dage senere end bogføringsdatoen. Denne værdidato er den formodede dato for bankens modtagelse af kontanter. Når værdidatoen er nået, har betalingsmodtageren brug af midlerne. Værdidatoen kan kategoriseres af banken som 1-dags float, 2 + -day float eller et lignende udtryk. En større bankkunde kan muligvis forhandle tidsperioden, før værdidatoen er nået.