Tidsplan

En tidsplan er et støttedokument, der giver yderligere detaljer eller bevis for de oplysninger, der er angivet i et primært dokument. I erhvervslivet er der behov for tidsplaner for at bevise de slutbalancer, der er anført i hovedbogen, samt for at give yderligere detaljer for kontrakter. Eksempler på tidsplaner er:

  • En liste over de gamle betalte konti

  • En liste over de gamle tilgodehavender

  • En specificering af alle anlægsaktiver og deres tilknyttede akkumulerede afskrivninger

  • En specificering af al beholdning og deres tilknyttede omkostninger

En tidsplan er også en tidslinje for et projekt. For eksempel viser en tidsplan de aktiviteter, der kræves for at gennemføre et byggeprojekt sammen med opgavetildelinger, forventede varighed af opgaver og nåede milepæle.