Koncentrationsbankdefinition

Hvad er koncentrationsbank?

Koncentrationsbank er praksis med at flytte midlerne i et sæt bankkonti til en investeringskonto, hvorfra midlerne kan investeres mere effektivt. Koncentrationsbank kræver normalt, at en organisation opbevarer alle sine bankkonti i en enkelt bank. Ved at gøre dette kan banken flytte midlerne på individuelle konti til en investeringskonto med en simpel notatindgang. Når kontanter koncentreres fra konti, der administreres af andre banker, er koncentrationsprocessen både mere involveret og dyrere.

Koncentrationsbank er nødvendig, når en virksomhed har et antal datterselskaber eller lokationer, hver med sine egne konti. Når kontanter distribueres bredt på denne måde, er det mere sandsynligt, at lokale ledere træffer ikke-optimale kontante investeringsbeslutninger (såsom at lade kontanter ikke være investeret), hvilket resulterer i et lavt eller ikke-eksisterende investeringsafkast. Ved at bruge koncentrationsbank kan en organisation ansætte en investeringsforvalter, der er ansvarlig for at investere alle de midler, der er flyttet til et centraliseret sted.

Problemer med koncentrationsbankvirksomhed

Brug af koncentrationsbank kan give juridiske problemer, da midlerne tages fra datterselskaber, der er juridiske enheder, og hvis finansielle stilling kan lide under kontantudtag. For at afhjælpe dette problem registreres kontante overførsler som lån fra dattervirksomhederne til virksomhedsmoderen. Ved at gøre dette har moderen nu en forpligtelse til i sidste ende at returnere midlerne til hvert datterselskab sammen med de renter, der skal betales på hvert lån.