Realiseret gevinst

En realiseret gevinst opstår, når salgsprisen på et aktiv er højere end dets regnskabsmæssige værdi. Denne gevinst anses kun for at være realiseret, når aktivet fjernes fra virksomhedens regnskabsposter. En gevinst realiseres således kun, når det tilknyttede aktiv er solgt, doneret eller skrottet. For eksempel betaler en investor $ 1.000 for flere aktier. To år senere sælger han aktierne for $ 1.200. Hans realiserede gevinst er forskellen på $ 200 mellem købsprisen og aktiens salgspris. Indtil investoren sælger aktierne, klassificeres enhver gevinst som en urealiseret gevinst. Urealiserede gevinster beskattes normalt ikke.

En realiseret gevinst indregnes som skattepligtig indkomst. En virksomhed kan vælge at udsætte salg af et aktiv, hvis den ved, at der vil være en betydelig tilknyttet skattebyrde. Alternativt kan det sælge andre aktiver, for hvilke der vil være realiserede tab, så tabene udligner den realiserede gevinst, hvilket resulterer i en reduceret skat eller slet ingen skat.