Ejerens kapital konto

En ejerkapitalkonto er den egenkapitalkonto, der er anført i en virksomheds balance. Det repræsenterer investorernes nettoejerskabsinteresser i en virksomhed. Denne konto indeholder følgende oplysninger:

  • Ejernes investering i virksomheden
  • Virksomhedens nettoindkomst
  • Reduceret med eventuelle træk udbetalt til ejerne

Oplysningerne på ejerens kapitalregnskab vil først være fuldstændige aktuelle ved udgangen af ​​det foregående regnskabsår. For det indeværende år registreres følgende transaktioner på midlertidige konti, som skylles ud på ejerens kapitalregnskab ved udgangen af ​​regnskabsåret:

  • Alle indtægtskonti
  • Alle udgiftskonti
  • Alle gevinst- og tabskonti
  • Ejerne tegner konto

For at opnå et fuldstændigt aktuelt ejerskabskapital skal du således samle alle de foregående konti samt slutbalancen på ejerens kapitalregnskab.