Pengestrøm efter skat

Pengestrøm efter skat er størrelsen af ​​nettopengestrømmen vedrørende aktiviteter, der forbliver, efter at alle relaterede indkomstskatteeffekter er medtaget. Det beregnes normalt ved at tilføje alle ikke-kontante gebyrer til nettoindkomsten. Således er beregningen:

Kontanter efter skat = Nettoresultat + Afskrivninger + Afskrivninger + Nedskrivninger

For eksempel rapporterer en virksomhed $ 10.000 i nettoindkomst. Det har også $ 15.000 afskrivninger og $ 5.000 afskrivninger, hvilket resulterer i pengestrøm efter skat på $ 30.000. Beregningen er:

$ 10.000 Nettoindkomst + $ 15.000 Afskrivninger + $ 5.000 Afskrivninger

= $ 30.000 Cash flow efter skat

Denne måling er en god måde at bestemme, om en virksomhed genererer positive pengestrømme, efter at virkningerne af indkomstskatter er inkluderet. Det tager dog ikke højde for kontante udgifter til at erhverve anlægsaktiver.